Monthly Archives April 2015

TP # 64 Dho’fin

# DHO’FIN #

(ضَعْفٍ ( الروم : ٥٤

 • Adalah : huruf dhod nya boleh di baca fathah dan juga boleh di baca dhommah. Tidak boleh di baca kasroh.
 • Dalam satu ayat ada tiga kata, jika dibawal di baca fathah maka semua nya di baca fathah, dan jika diawalnya di baca dhommah, maka semuanya di baca dhommah.

الله الذي خلقكم من ضَعْفٍ ثم جعل من بعد ضَعْفٍ قوة ثم جعل من بعد قوة ضَعْفاً وشيبة

Silahkan dengarkan link audio berikut:

TP # 63 Boleh Dibaca Shod, Boleh Dibaca Sin

# BOLEH DIBACA SHOD, BOLEH DIBACA SIN #

 • Shod harus di baca sin.

(والله يقبض ويَبْصُطُ  ( البقرة:٢٤٥
(وزادكم في الخلق بَصْطَة  (الأعراف:٦٩

 

 • Boleh di baca shod dan boleh juga di baca sin.

(أم هم الْمُصَيْطِرُوْنَ ( الطور:٣٧

 

 • Shodnya tetap di baca shod.

(لست عليهم بِمُصَيْطِرٍ (الغاشية:٢٢

Silahkan dengarkan link audio berikut:

TP # 62 Pengecualian Mad Shilah Qoshiroh

# PENGECUALIAN MAD SHILAH QOSHIROH #

 1. ـهِ : Adalah di baca panjang
  (ويخلد فيْهِ مُهانا (الفرقان:٦٩

 2.  ـهُ : Adalah di baca pendek
  (يرضَهُ لَكم (الزمر:٧

 3. ـهْ : Adalah di baca sukun.
  (أرجِهْ (الاعراف : ١١١
  (فألقِهْ ( النمل:٢٨

Silahkan dengarkan link audio berikut: